EM Home Tenhults Möbler - din möbelbutik sedan 1947!

tm70.png

Under 1930-talet startade svågrarna Oscar Ehn och Eric Johansson Tenhults Snickerifabrik på Ljungarpsvägen 18-20 med tillverkning av bord, byråer, skåp m.m. Cirka 30 anställda arbetade som mest med denna tillverkning. Efter åsknedslag 1946 brann fabriken ner till grunden och Oscar & Eric valde då istället att bygga nytt på Centrumvägen 74 med inriktning mot försäljning av möbler till konsument men även med viss fortsatt tillverkning. Tenhults Möbler öppnade 1947.

image003.png

Den egna tillverkningen avvecklades med tiden och i slutet av 1960-talet övertogs rörelsen av sönerna Börje Ehn och Rolf Johansson. Utställningslokaler byggdes till med 1000m2 1969 och 1500m2 1975. 1981 uppfördes lagerbyggnad med 2000m2 och där det tidigare varit tillverknings- & lagerlokaler blev det nu utställning. Under denna tid inleddes även samarbetet med inköpskedjan Europa Möbler, idag Em Home, med 40 lokalt ägda möbelbutiker runt om i landet.

1985 övertog Rolf och Margareta Johansson möbelaffären och ytterligare till- och ombyggnad skedde både 1992 och 2002. Under dessa år, och med sönerna Jan Erik och Magnus  Johansson som medarbetare, utvecklades butiken till en av de större inom Em Home. Sedan 2009 är det Jan Erik och Magnus som driver butiken där nu även fjärde generation är representerad i form av sin farfarsfars namne Eric Johansson.

jajomajo.jpg

2011 tilldelades företaget utmärkelsen ”Diamantföretag” av kreditutvärderingsinstitutet Soliditet då man som ett av endast 102 företag i Sverige haft högsta kreditrating, AAA, i minst 20 år. I möbelbranschen var det utöver familjen Johanssons möbelaffär på Centrumvägen 74 i Tenhult endast IKEA som då tilldelats detta.

image005.png