Em home genom tiderna

  • Vi har samlat på oss kunskap under lång tid, vilket vi är mycket stolta över. Några butiker har en nära 100-årig historia.  Kedjan etablerades 1964 genom att ett flertal möbelhandlare såg fördelar i att göra gemensamma inköp för att på så sätt kunna erbjuda kunderna ännu bättre priser. Därför bildades en inköpsförening som kom att heta Europamöbler. Efter hand började fördelarna med att tillhöra ett nätverk bli tydligare och samarbetet förstärktes därför kontinuerligt.

  • Fler butiker kom till och därmed blev täckningen på den svenska marknaden ännu bättre.
    I början av 2000-talet togs ett nytt steg då kedjan slogs ihop med möbelkedjan Erfa och fick därmed en ännu bättre täckning på den svenska marknaden. Och utvecklingen har fortsatt. Idag är vi en rikstäckande franchisekedja bestående av ett fyrtiotal handlare som tillsammans jobbar mot gemensamma mål.​

  • liten_500.jpg